Environmentálne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí

Environmentálna výchova je veľmi dôležitý proces, ktorý vyvoláva u mladých ľudí reflexiu o každodenných návykoch a činnostiach a ich vplyve na životné prostredie. Toto vzdelávanie tiež poskytuje najmladším osobám vedomosti o svojom prostredí a všetkých faktoroch, ktoré znamenajú poškodenie životného prostredia, a podporuje rozvoj povedomia o zodpovednosti a dobrých návykoch.

V tomto článku vysvetlíme rôzne aktivity v oblasti environmentálneho vzdelávania mladých ľudí, ktoré je možné urobiť s cieľom zlepšiť vzdelávanie týkajúce sa životného prostredia a planéty všeobecne.

Ciele environmentálnej výchovy

Hlavnými cieľmi, ktoré sa sledujú v rámci environmentálnych vzdelávacích aktivít, sú:

 • Vytvárať povedomie mladých ľudí, aby videli, aké environmentálne problémy existujú a aké škody spôsobujú životnému prostrediu.
 • Podporovať ich záujem a účasť na činnostiach prospešných pre životné prostredie.
 • Povzbudiť mladých ľudí, aby rozvíjali záujem a schopnosť skúmať životné prostredie.
 • Umožnite mladým ľuďom pochopiť dôležitosť ochrany planéty a zapojiť do nej aj učiteľov, environmentálnych pedagógov a rodičov.

Kedy je najlepšie začať s environmentálnym vzdelávaním?

Je vhodné začať s aktivitami environmentálneho vzdelávania počas mladosti človeka, čím skôr, tým lepšie. Toto školenie sa musí v priebehu rokov posilňovať, aby trvalo celý život. Znalosti získané pri týchto činnostiach sa navyše môžu použiť v každodennom živote osoby. Týmto spôsobom tiež pomáhajú chrániť životné prostredie pri každodenných činnostiach.

Činnosti v oblasti environmentálneho vzdelávania by sa však mali vyučovať progresívne, aby sa uľahčila reflexia a asimilácia týchto vedomostí a aby sa neohrozili prvky, ktoré sa na nich podieľajú, ako sú napríklad biotop, ľudia, rastliny alebo zvieratá.

Aké environmentálne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí môžeme urobiť?

Environmentálne aktivity pre mladých ľudí sa už môžu povzbudiť z domu, s rodinou, a nečakať na ne, aby tieto činnosti vykonávali v škole. Okrem toho sa môžu postupne stať ich rozvojom ako osoby.

V škole môžu byť tieto aktivity úspešne propagované praktikami, ktoré využívajú vzdelávacie alebo rekreačné nástroje, ako sú prednášky, workshopy, výstavy, hry alebo interaktívne triedy . Veľkou pomocou pri rozvoji týchto aktivít môžu byť technológie, pretože majú veľký vplyv na správanie mladých ľudí. Dokumenty alebo filmy o životnom prostredí tak môžu byť premietané alebo môžu byť vyvinuté počítačové hry, ktoré podporujú toto vzdelávanie. Napríklad tu si môžete prečítať 10 ekologických dokumentov, ktoré vám nemôžu chýbať.

Ďalšími možnými činnosťami, ktoré môžu ľahšie upútať pozornosť mladých ľudí, sú outdoorové aktivity, pretože uľahčujú blízkosť prvkov, ako sú prírodná energia, krajina, vzduch, voda alebo voľne žijúce zvieratá. Medzi tieto aktivity v oblasti environmentálneho vzdelávania pre mladých ľudí patria:

 • Návštevy akvárií so vzdelávacími aktivitami, múzeá na tieto témy alebo návštevy výstav.
 • Odchody do prírody, na hory alebo na more.
 • Činnosti na odstránenie inváznych rastlín.
 • Turistické aktivity.
 • Štúdie alebo čistenie riek alebo pláží.
 • Zapojte sa do dobrovoľníkov v oblasti životného prostredia.
 • Účasť v environmentálnych združeniach.
 • Výsadba a starostlivosť o mestské záhrady doma alebo v škole.
 • Organizujte činnosti v oblasti výsadby stromov, na ktorých sa zúčastňujú mladí ľudia.

Napokon, aby sme ich viac motivovali pri ich realizácii, môžeme tieto aktivity urobiť spoločenskými, to znamená, že sú sprevádzaní ich priateľmi alebo kolegami a nie z nich robia jednotlivé činnosti, ktoré môžu byť osamelé.

Kde by sa mali uskutočňovať environmentálne vzdelávacie aktivity?

Prvé miesto, kde sa tieto aktivity môžu uskutočňovať, je v samotnom dome, aby sme mohli tieto vedomosti vnucovať deťom od útleho veku, aby sa s nimi mohli zoznámiť a aplikovať ich v ich každodennom živote.

Keď sú v školskom veku, ideálnym miestom pre tieto aktivity je škola . Na druhej strane môžu byť vďaka aktivitám motivovaní k spolupráci s priateľmi a kolegami. V tomto zmysle je tiež dôležité poskytnúť učiteľom potrebné školenie alebo zapojiť environmentálnych expertov alebo pedagógov na rozvoj týchto aktivít s mladými ľuďmi.

Na druhej strane je tiež potrebné, aby obce, obce alebo environmentálne združenia rozvíjali aktivity tohto typu, aby sa mohli mladí ľudia zúčastňovať.

Vďaka týmto činnostiam získajú mladí ľudia vedomosti a učia sa nové koncepcie, ktoré sa budú časom vyvíjať. Okrem toho môžu svoje vedomosti aplikovať na svoje každodenné činnosti alebo ich dokonca zdieľať so svojím bezprostredným okolím.

Ak si chcete prečítať viac článkov podobných aktivitám environmentálnej výchovy pre mladých ľudí, odporúčame vám vstúpiť do našej kategórie environmentálnej výchovy.

Odporúčaná

Mýval ako domáce zviera
2019
Čo je kolektor: definícia a ako sa tvorí
2019
Pit Bull Training
2019